Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи туризм

03 Сентябр 1999, Ҷумъа

(Ахбори Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999, № 9, мод. 228; соли 2005, №12, мод. 641; соли 2009, № 5, мод.337, соли 2012,№12 қ1,мод.1016; соли 2013,№12,мод.902)
 
 
Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур
Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иxтимоӣ, ташкилӣ ва тартиби амалӣ намудани фаъолияти туристиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.
 
       Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ
       Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
— туризм — шуғле, ки низоми ташкили усулҳои гузаронидани истироҳатро бо мақсадҳои солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат (ба истиснои ҳаҷ), тиҷоратӣ, варзишӣ, касбию хизматӣ ва дигар мақсадҳо тавассути саёҳат (тур) ва будубоши муваққатии берун аз ҳудуди ҷои истиқомати доимӣ ба роҳ мемонад; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
-туризми дохилӣ — ташкилӣ саёҳат (тур) дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ доранд;
-туризми сайёр — ташкилӣ саёҳат (тур) ба дигар кишварҳо барои шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доими доранд;
-туризми ташрифӣ — ташкилӣ саёҳат (тур) дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доими надоранд;
-туризми иxтимоӣ – саёҳате (туре), ки аз ҳисоби маблағҳои аз тарафи давлат барои эҳтиёxоти иxтимоӣ xудогардида, пардохта мешавад;
-туризми худфаъолиятӣ – саёҳат (тур) бо истифодаи воситаҳои фаъоли ҳамлу нақл, ки саёҳон мустақилона ташкил мекунанд;
-туризми варзишию кeҳгардӣ — намуди истироҳати фаъоле, ки ба ташкилӣ хатсайрҳои пиёдагард дар шароити кeҳсор алоқаманд аст;
eҳнавардӣ (алпинизм) — намуди ғайриоддии туризм, ки бо баромадан ба қeллаҳои кeҳӣ алоқаманд аст;
— турист – шаҳрванд, истифодабарандаи хизматрасонии туристӣ, ки аз ҷои истиқомати доимӣ ба кишвари (макони) дигари муваққатӣ ба мақсади солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат (ба истиснои ҳаҷ), тиҷорат, варзиш ва дигар мақсадҳои вобаста ба саёҳат сафар мекунад; (ҚҶТ аз 19.05.09, №530)
-саёҳат (тур) — сафари туристӣ бо хатсайрҳои муайян дар мeҳлатҳои муайян бо таъмини маxмeи хизматрасониҳо оид ба xобаxокунӣ, ҳамлу нақл, озуқа, хизматрасониҳои экскурсионӣ, инчунин хизматӣ роҳбаладону тарҶумонҳо ва дигар хизматрасониҳо, ки вобаста ба мақсади саёҳат дар мавриди таъмини кафолати амнияти онҳо, ҳимоя ва ҳифзи тандурустии туристон пешниҳод карда мешаванд;
— маҳсулоти туристӣ – маҷмўи хизматрасониҳои туристӣ, ки бо назардошти вазъи бозори туристӣ баҳри қонеъ гардонидани талаботи турист дар асоси шартнома дастрас мебошанд; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
-фаъолияти танзими туризм — фаъолият оид ба ташаккул, пешбурд ва фурeши маҳсулоти туристӣ, ки дар асоси иҷозатнома аз xониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ (минбаъд — танзимгари туризм) амалӣ карда мешавад;
-фаъолияти агентии туризм — фаъолият оид ба пешбурд ва фурeши маҳсулоти туристӣ, ки дар асоси иҷозатнома аз xониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ (минбаъд — агентии туристӣ) амалӣ карда мешавад;
-Кадастри давлатии захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон — номгeи объектҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ, ки дастоварди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд;
-саноати туристӣ — маxмeи меҳмонхонаҳо ва дигар воситаҳои xойгиршавӣ, нақлиёт, муассисаҳои хeроки умумӣ, тамошо, шиносоӣ, хизматӣ, солимгардонӣ, варзишӣ ва воситаҳои таъиноти дигар, ташкилотҳое, ки фаъолияти танзими туризм ва агентии туристиро амалӣ месозанд;
-пешбурди маҳсулоти туристӣ — маxмeи тадбирҳое, ки ба фурeши маҳсулоти туристӣ (реклама, иштирок дар намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, ярмаркаҳо, ташкилӣ марказҳои иттилоотии туристӣ оид ба фурeши маҳсулоти туристӣ, нашри феҳристҳо, буклетҳо ва г.) нигаронида шудаанд;
-захираҳои туристӣ — маxмeи захираҳои экологӣ, табиию иқлимӣ, фарҳангию таърихӣ ва солимгардонӣ ва захираҳои дигари истироҳатию фароғатӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба қонеъ гардонидани маxмeи талаботи гуногуни туристон мувофиқ мебошанд;
— квотаи туристӣ — маҳдудияти миқдории ташриф ба объектҳои туристию сайёҳӣ ё хатсайрҳо, ки ба таркиби захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил буда, бо зарурати нигоҳдорӣ аз вайроншавӣ ва дигар шартҳои истифодаи он алоқаманд мебошанд; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
-субъекти фаъолияти туристӣ — шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ, аз он Ҷумла шахсони воқеӣ ё ҳуқуқии хориxӣ, ё шахсони бе шаҳрвандӣ, ки хизматрасонии туристиро мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунанд;
— истироҳат — барқарорсозӣ ва инкишофи қувваи ҷисмонию маънавии инсон дар шароити табиӣ тавассути дамгирӣ, аз ҷумла туризм; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— роҳхати туристӣ – ҳуҷҷати инфиродии тасдиқкунандаи ҳуқуқ ба гирифтани хизматрасониҳои сайёҳӣ;
— шикори байналмилалӣ — яке аз намудҳои фаъолияти туристӣ, ки бо тартиб ва шартҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби субъектони фаъолияти туристии дорои иҷозатномаи дахлдор ташкил карда мешавад; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— таъмини амнияти туристон — таъмини амнияти шахсии туристон, ҳимояи молу мулки онҳо, маҷмўи тадбирҳо оид ба пешгирии истифодаи туризм бо мақсади муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва транзит ба давлатҳои сеюм, истисмори шаҳвонӣ, меҳнатӣ ва дигар намудҳои истисмори шаҳрвандон; (ҚҶТ аз 28.12.13с.,№158)
— хизматрасонии туристӣ – амалӣ гардидани фаъолияти танзимгари туристӣ ё агенти туристӣ аз рўи салоҳдиди худ ва ё талаботи аниқи дархосткунанда, ки барои таъмин ва барқароркунии қувваи ҷисмонии турист, нигоҳдории фаъолияти ҳаёти мўътадил, барқароркунии робитаҳои корӣ, инчунин қонеъ гардонидани талаботи маънавӣ ва зеҳнии ў равона шудааст. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи туризм    
       Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи туризм ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. (ҚҶТ аз 19.05.09, №530)
 
Моддаи 4. Истифодаи захираҳои туристӣ
 1. Захираҳои туристӣ, ки аҳамияти миллӣ ва байналмилалиро доранд, дастовардҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Барои бақайдгирӣ ва истифодаи онҳо Кадастри давлатии захираҳои туристӣ тартиб дода шуда, барои тамошои онҳо квота муқаррар мешавад. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 2. Истифодаи ройгон ва беподоши захираҳои туристӣ, ки ба Кадастри давлатии захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд, манъ аст. (ҚҶТ аз 19.05.09, №530)
 
Моддаи 5. Мақсад, самтҳо ва роҳҳои танзими давлатии фаъолияти туристӣ
 1. Мақсадҳои асосии танзими давлатии фаъолияти туристӣ инҳо мебошанд:
— таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба истироҳат, ҳаракати озод ва дигар ҳуқуқҳо дар мавриди саёҳат (тур);
— ҳифзи муҳити зист;
— муайян намудани номгeи ҳарсолаи объектҳои табиӣ, таърихию фарҳангӣ, аз он Ҷумла ҳудудҳои табии махсус муҳофизатшаванда, ки тамошои онҳо дар асоси квота муқаррар карда мешавад;
— ривоx додани саноати туристӣ, ҳамчун таъминкунандаи талаботи шаҳрвандон ҳангоми саёҳат (тур);
— ривоx додани робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи туризм;
— истифодаи оқилонаи дастовардҳои табиӣ ва фарҳангӣ.
 1. Самтҳои афзалиятноки танзими давлатии фаъолияти туристӣ дастгирӣ ва инкишофи туризми дохилӣ, воридотӣ, иҷтимоӣ ва худфаъолиятӣ мебошанд. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 2. Танзими давлатии фаъолияти туристӣ бо роҳҳои зайл амалӣ гардонида мешавад:
 таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки ба ташаккули муносибатҳо дар соҳаи саноати туристӣ равона карда шудаанд; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
-ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои давлат дар соҳаи туризм; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
-ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои туристон, таъмини амнияти онҳо; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
-муқаррар намудани тартиби стандартонӣ, сертификатсия ва иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи туризм;
-ҳавасмандкунии маблағгузории миллӣ ва хориxӣ барои инкишофи фаъолияти туристӣ;
— фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, дар бозори хизматрасонии туристӣ, дастгирии инкишофи рақобат, таъмини риояи қонунгузорӣ дар соҳаи мазкур; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
-вусъат додани ҳамкорӣ бо мамлакатҳои хориxӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ, иштирок дар барномаҳои байналмилалии туризм, таҳия ва бастани шартномаҳои байналмилалии дутарафа ва бисёртарафа дар соҳаи туризм ва муайян кардани тартиби амалӣ намудани онҳо. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 6. Намудҳои асосии фаъолияти туристӣ
Намудҳои асосии фаъолият дар соҳаи туризм инҳо мебошанд:
— ташкили қабул ва хизматрасонӣ дар чаҳорчубаи маърифатӣ, экологӣ, туризми варзишию куҳӣ, кeҳнавардӣ, шикори байналмилалӣ, фиристодани туристон ба хориxа ба мақсади истироҳат, таҳсил, муолиxа, зиёрати динӣ ва тиxорат;
— ташкили чорабиниҳои оммавии туристӣ-тандурустӣ, шавқовар, махсус гардонидашуда ва дигар чорабиниҳо, ки бо туризм алоқаманданд. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 7. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи туризм
Ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон дар соҳаи туризм дохил мешаванд:
— муайян намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи туризм; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— қабули санадҳои меъёриву ҳуқуқие, ки фаъолияти туристиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамоянд;
— муқаррар намудани тартиби воридоту содироти хизматрасонии туристӣ;
— бастани созишномаҳои байниҳукуматӣ дар соҳаи туризм ва муайян намудани тартиби тадбиқи онҳо: (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— тасдиқи барномаҳои давлатии инкишофи туризм, ки ба такмили саноати туристӣ равона шудаанд, иштирок дар иxрои барномаҳои байналмилалӣ;
— муқаррар намудани тартиби истифодаи захираҳои туристӣ бо мақсади туризм ва xуброни зарарҳои ба онҳо расонидашуда; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— муайян намудани тартиби сертификатсияи маҳсулоти туристӣ, молҳо ва хизматрасонии субъектҳои фаъолияти туристӣ;
— фароҳам овардани шароит барои xалби сармоя ба соҳаи туризм;
— ташкили низоми давлатии тайёр намудани мутахассисони соҳаи туризм ва таъминоти илмии соҳаи туризм; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— муайян намудани тарифҳои ягона барои баромадан ба қуллаҳои кeҳи, пардохти наxоти кeҳӣ, боxи экологи;
— ҳалли дигар масъалаҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти он вобастаанд.
 
Моддаи 8. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм ва ваколатҳои он
 1. Сиёсати давлатӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти туристиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ соҳаи туризм ба амал мебарорад.
 2. Ба ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд:
— амалӣ намудани барномаи давлатии туризм дар Тоҷикистонтаъмини иҷрои шартномаҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи туризм;
—  намояндагии манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалии туристӣ;
—  таҳияи меъёрҳо ва муайян кардани стандартҳои давлатии хизматрасонии туристон дар Ҷумҳури;
—  ҳамоҳангсозии фаъолият ва роҳбарии меъёрию методи ба субъектҳои фаъолияти туристӣ;
—  роҳбарӣ ба намояндагиҳои дар хориxа будаи худ;
—  бо тартиби муқарраршуда амалӣ намудани иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти туристӣ;
— муқаррар намудани квотаи туристии мутаносибан баробар дар байни субъектҳои фаъолияти туристӣ барои тамошои объектҳои туристию экскурсионӣ, ки бинобар зарурияти муҳофизати онҳо аз вайроншавӣ ба Кадастри давлатии захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудаанд;
—  назорат аз рeи сифати хизматрасонии туристии пешниҳодшаванда ва иxрои шартҳои иҷозатномадиҳӣ ва сертификатсия дар соҳаи туризм; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— амалӣ намудани интихоб, тайёр кардан ва xобаxогузории кадрҳо (ба ғайр аз субъектҳои фаъолияти туристии ғайридавлатӣ), гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ дар соҳаи туризм ва ташкили Кадастри давлатии захираҳои туристӣ;
— робитаҳо ва ҳамкориҳои мутақобила бо созмонҳои ҷамъиятии соҳаи туризм;
— амалӣ намудани дигар ваколатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
 Моддаи 9. Иҷозатномадиҳии фаъолияти туристӣ ва сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонии туристӣ
Иҷозатномадиҳии фаъолияти туристӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ карда мешавад. Сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонии туристиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.
 
Моддаи 10. Суғуртакунӣ ҳангоми иxрои фаъолияти туристӣ
 1. Дар ҳолате, агар қонунгузории кишвари (мақони) будубоши муваққатӣ талаботи кафолати пардохти ёрии тиббиро ба шахсоне, ки дар ҳудуди он муваққатан иқомат доранд муқаррар намуда бошад, танзимгари (агенти) туристӣ вазифадор аст, чунин кафолатҳоро пешниҳод намояд. Суғуртакунии туристӣ дар мавриди бемории тасодуфӣ ва ҳодисаҳои нохуш, шакли асосии додани чунин кафолатҳо мебошад. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 2. Бо талаби турист танзимгари (агенти) туристӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳо оид ба суғуртакунии дигар хатарҳои ба саёҳат (тур) вобастабуда мусоидат менамояд. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 3. Суғуртаи хатарҳо дар туризм, ки бо хавфи зиёд ба ҳаёту саломатии туристон алоқаманд буда, хароҷоти зиёдро барои наҷотдиҳӣ талаб мекунанд, аз тарафи субъекти фаъолияти туристӣ бо ризоияти туристон амалӣ мегардад. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 4. Суғуртаи дигар хатарҳо ихтиёрӣ буда, аз xониби туристон ба таври мустақилона ё тавассути субъектҳои фаъолияти туристӣ амалӣ карда мешавад.
 5. Туристони маҳаллӣ ва хориҷие, ки ба намудҳои ғайриоддии (экстремалии) туризм машғул мешаванд, бояд дорои полиси суғуртавии дараҷаи байналмилалӣ бошанд. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 11. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои субъектҳои фаъолияти туристӣ
 1. Ҳуқуқҳои субъектҳои фаъолияти туристӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд..
 2. Субъектҳои фаъолияти туристӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеанд, вазифадоранд:
— барои ҳуқуқи машғул будан ба фаъолияти туристӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома, инчунин сертификати мутобиқат ба маҳсулот ва хизматрасонии туристии пешниҳодшаванда дошта бошанд;
— оид ба хизматрасонӣ ба туристон бо тартиби муқарраргардида ҳисоботи ҳуҷҷатӣ пеш баранд;
—  ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм тибқи намунаҳои муқарраршуда маълумот ва ҳисобот аз ҷумла дар хусуси баҳисобгирии дақиқи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштани туристони ба хориҷа рафтаро пешниҳод намоянд; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922). (ҚҶТ аз 28.12.13с., №1058)
—  ба турист оид ба ташкил ва гузаронидани саёҳат (тур) маълумоти пурра ва дақиқ дода, ба турист барои хизматрасониҳо мутобиқи маълумоти пешниҳодшуда роҳхати туристии намунаи ягона фурeшанд;
— амнияти туристон ва нигоҳдории молу мулки онҳо, муҳайё намудани шароити амният барои фаъолияти туристӣ, омeзонидани қоидаҳои амният, расонидани ёрии таъxилиро ба туристон таъмин намуда, барои зарари ба туристон расонидашуда бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон xавобгар мебошанд; (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— масъалаҳои ба эҳёи индустрияи туристӣ (сохтмони меҳмонхонаҳо, базаҳои туристӣ, кемпингҳо, марказҳои истироҳатӣ ва г.) вобастаро бо мақоми ваколатдори давлатӣ мувофиқа кунанд;
— субъекти фаъолияти туристӣ ҳангоми ташкил ва амалӣ сохтани саёҳат (тур), дар назди муштарӣ, чӣ барои амали худ ва чӣ барои амали шарикони хеш оид ба ташкили саёҳат (пешниҳоди хизматрасонии xойгиркунӣ, озуқа, нақлиёт ва дигар хизматрасоние, ки дар барномаи сафар ворид гардида, дар роҳхат зикр шудаанд) ва фурeши он xавобгар мебошад. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 12. Роҳбари гурeҳи туристӣ
 1. Роҳбари гурeҳи туристӣ дар рафти саёҳат (тур) ва мeҳлати сафар дар сафари туристии гурeҳи туристӣ намояндаи расмии субъекти фаъолияти туристӣ мебошад. Роҳбари гурeҳи туристӣ аз xониби субъекти фаъолияти туристӣ дар асоси шаҳодатномаи тахассусӣ, ки бо тартиби муайянкардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм дода мешавад, таъин мегардад.
 2. Ўҳдадориҳои роҳбари гурeҳи туристиро субъекти фаъолияти туристӣ муайян мекунад. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 13.Шартнома, роҳхат ба саёҳат (тур) ва хизматрасониҳои туристӣ
 1. Субъектҳои фаъолияти туристӣ ҳангоми ташкили сафари туристӣ ба турист роҳхати намунаи ягонаро бо имзои шахси масъул, ки бо муҳри корхонаи мазкур (субъект) тасдиқ карда шудааст, ба расмият дароварда, медиҳанд. Шартнома дар ҳолате басташуда ҳисобида мешавад, ки агар корхонаи туристӣ роҳхат дода бошад ва муштарӣ пардохти дахлдорро мувофиқи шартҳои шартнома (қарордод) супурда бошад.
 2. Субъекти фаъолияти туристӣ бе ҷуброни зарар шартномаро бекор карда метавонад, ба шарте ки далели бекор кардан, ҳангоми мавҷудияти ҳолатҳои рафънопазири ба иродаи ў вобастанабуда ва ба амалишавии саёҳат (тур) ё пешниҳоди хизматрасонӣ монеъшаванда, ба иттилои турист шахсан на дертар аз 15 рўз то санаи оғози сафар расонида шуда бошад. Дар ин ҳолат ҳамаи маблағе, ки қаблан ҳамчун пешпардохт гирифта шудааст, ба турист баргардонида мешавад.(ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 14. Роҳхат
 1. Туристон барои саёҳат (тур) кардан роҳхати намунавиро, ки бастани шартномаро ба саёҳат тасдиқ мекунад, бо имзои шахси дахлдор ва муҳри тасдиқкардаи фурeшанда мегиранд. Пойгири (корешоки) роҳхат дар фурeшандаи саёҳат боқи мемонад.
Роҳхат бояд маълумоти зеринро дар бар гирад: (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— ном, суроға, тамғаи тиxоратии ташкилоти туристӣ, дар фурeшанда мавxуд будани иҷозатнома, рақам ва санаи дода шудани он;
— насаб, ном ва номи падари турист, ки роҳхат гирифтааст, рақами шиносномаи хориxӣ, агар роҳхат номӣ бошад;
— тасниф ва стандартҳои тамоми хизматрасониҳо бо дарназардошти xойгиркунӣ, озуқа, нақлиёт ва дигар хизматрасониҳо, ки ба арзиш ворид карда шудаанд, инчунин мавxудияти шартҳои суғурта;
— арзиши умумии саёҳат (тур) ва шартҳои пардохти он аз xониби муштарӣ (пешпардохти пурра, қисман, аванс, тибқи далели хизматрасонии дастрасшуда);
— тавсифи шароит ва вазъият, ки дар мавриди онҳо турист аз сафар даст кашида метавонад (бе ҷуброни зарар, қисман xуброн кардани зарар ба ташкилкунандаи саёҳат (тур);
— тавсифи шакл ва ҳаxми xуброн ба турист барои вайрон кардани шартҳои сафари e, ки дар роҳхат нишон дода шудаанд ва бо айби субъектҳои фаъолияти туристӣ, ки саёҳат ва хизматрасониро ташкил кардаанд, роҳ дода шудаанд;
— дигар шартҳо тибқи мувофиқаи байни муштарӣ ва ташкилкунандаи саёҳат (тур). (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 15. Роҳхати гурeҳӣ
 1. Ҳангоми сафар дар ҳайати гурeҳӣ туристӣ, ба роҳбари гурeҳӣ туристӣ роҳхати умумӣ дода мешавад.
 2. Роҳхати умумӣ бояд маълумоти дар моддаҳои 13 ва 14 Қонуни мазкур зикргардидаро дошта бошад.
 3. Дар роҳхати умумӣ маълумот дар бораи роҳбар ва ҳайати миқдории гурeҳ, навишта мешавад.
 4. Маълумот дар бораи аъзои гурўҳ дар замима (рўйхат), ки қисми ҷудонашавандаи роҳхати умумӣ мебошад, дода мешавад. Ҳуқуқу ўҳдадорӣ ва ҷавобгарии роҳбари гурўҳи туристӣ бо шартномаи байни ў ва субъекти фаъолияти туристӣ муайян карда мешаванд. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 16. Ҳуқуқу ўҳдадориҳои туристон
 1. Ҳуқуқҳои туристон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешаванд. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 2. Туристон ўҳдадоранд: (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
— қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намоянд, ба низоми сиёсию иҷтимоии давлатӣ, суннат, урфу одат, эътиқоди динию мазҳабӣ ва тарзи зиндагии аҳолии маҳаллӣ эҳтиром гузоранд;
— нисбат ба муҳити зист, ёдгориҳои мероси таърихию фарҳангӣ, ҷойҳои муқаддас ва осори дигаре, ки таҳти ҳимояи махсуси давлат қарор доранд, бо эҳтиёт муносибат намоянд;
— қоидаҳои дохил шудан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷ шудан аз ҳудуди онро риоя намоянд;
— шартҳои қарордодҳо оид ба хизматрасонии туристиро риоя намоянд;
— зарар ва хароҷоти аз тарафи турист дар давраи саёҳат ба ташкилоти туристии қабулкарда ё фиристода расонидаро пурра ҷуброн намоянд;
— зарари ба шахсони сеюм дар давраи саёҳат (тур) расонидашударо ҷуброн намоянд;
— қоидаҳои амнияти шахсиро ҳангоми саёҳат(тур) риоя намоянд. (ҚҶТ аз 19.05.09, №530)
 
Моддаи 17. Ҳуқуқ ва eҳдадориҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун турист берун аз қаламрави Тоҷикистон сафар менамоянд
 1. Ҳуқуқ ва eҳдадориҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун турист берун аз қаламрави Тоҷикистон сафар менамоянд, бо қонунҳои кишвари будубош танзим карда мешаванд.
 2. Турист eҳдадор аст мeҳлатҳои муқарраргардидаи будубошро дар кишваре, ки дар роҳхат зикр гардидаанд, риоя намояд.
 
Моддаи 171. Таъмини амнияти туристон
 1. Таъмини амнияти туристони хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Тоҷикистон кафолат дода мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба туристон-шаҳрвандони Тоҷикистон, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қapop доранд, ҳимоя ва пуштибониро кафолат медиҳад.
 2. Мақомоти корҳои хориҷӣ ўҳдадоранд оид ба хатарҳои эҳтимолӣ, ки ба туристон дар давлати будубоши муваққатӣ таҳдид доранд, ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм маълумот диҳанд. Дар навбати худ мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм ўҳдадор аст туристон ва субъектони фаъолияти туристиро оид ба ин хатарҳои эҳтимолӣ хабардор намояд.
 3. Субъекти фаъолияти туристӣ се рўз пеш аз оғози саёҳат (тур) ба туристон дар шакли хаттӣ маълумоти заруриро дар бораи тартиби ворид гаштан, берун рафтан ва истиқомат дар давлати (ҷои) будубоши муваққатӣ, дар бораи қонунгузорӣ, анъанаҳои мардуми маҳаллӣ, маросимҳои динӣ, муқаддасот, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, объектҳои табиӣ ва дигар объектҳои намоишҳои туристии таҳти назорати махсус қapopдошта, пешниҳод менамоянд. Субъекти мазкур ҳамчунин ба туристон оид ба хатарҳое, ки мумкин аст дар вақти саёҳат (тур) ба онҳо дучор гарданд, иттилоъ медиҳад ва тадбирҳои огоҳкунандаро, ки ба таъмини амнияти туристон равона шуда бошанд, татбиқ менамояд. Субъекти фаъолияти туристӣ маълумотро дар бораи туристоне, ки аз хориҷа барнагаштаанд, дар мўҳлати се рўз баъд аз ба охир расидани саёҳат (тур) ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм пешниҳод менамояд.
 4. Субъекти фаъолияти туристӣ оид ба ҳодисаи фавқулоддае, ки бо турист дар вақти саёҳат (тур) рух додааст, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм, мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда, мақомоти корҳои хориҷӣ ва оилаи туристро фавран огоҳ менамояд. (ҚҶТ аз 28.12.13с., №1058)
 
Моддаи 18. Намояндагии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм дар хориҷа
Намояндагии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм дар хориxа манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар кишварҳои дахлдор намояндагӣ намуда, дар доираи ваколатҳои худ вазифаҳои оид ба рушди ҳамкорӣ, инчунин мубодилаи иттилоот байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳоро дар соҳаи туризм ба роҳ мемонад. (ҚҶТ аз 28.12.2012с, №922)
 
Моддаи 19. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.(ҚҶТ аз 19.05.09, №530)
 
       Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                                             Э. РАҲМОНОВ
ш. Душанбе  3 сентябри соли 1999
№824
 
 
ҚАРОРИ МАXЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 
Оиди мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи туризм»
 
(Ахбори Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999, №9, мод. 229)
 
Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм» пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
 2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
— ба Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи туризм» мувофиқ кунондани қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таклифҳо пешниҳод намояд;
— қарорҳои худро ба Қонуни мазкур мутобиқ намояд.
 
 
Раиси Маxлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                          С. РАXАБОВ
ш. Душанбе  3 сентябри соли 1999
№825

Илова кунед